Chúng tôi hy vọng được chia sẻ bớt phần nào công việc Online của bạn.

Thẻ Meta là gì?

Thẻ Meta hay còn gọi là Meta tag được đặt ở đầu website, nó chưa thông tin về file HTML đó như tác giả, từ khóa, thông tin mô tảHôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách cơ bản nhất về thẻ Meta mà các SEOer đang nói um sum trên mạng rằng "Thẻ meta rất quan trọng trong SEO"

Thẻ (Tag) trong HTML

Các sử dụng thẻ Meta

Một số thể Meta thông dụng

Ngoài thẻ meta thì trong HTML còn khá nhiều loại thẻ khác nhau.