Chúng tôi hy vọng được chia sẻ bớt phần nào công việc Online của bạn.

Lỗi 404

Lỗi 404 là lỗi thường gặp trên hầu hết các website, để tránh tình trạng ảnh hưởng tới chất lượng SEO bạn nên cá nhân hóa trang lỗi lại.

Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách cá nhân hóa nội dung trang lỗi 404 thành trang có lỗi dung, điều hướng người dùng và giữ chân người dùng ở lại website của mình

Lỗi 404 là gì?

Lỗi HTTP này được chuyển đến trình duyệt thông qua máy chủ Web khi một yêu cầu trang Web không thực hiện được. Lỗi 404 xuất hiện bởi một trang không tồn tại hoặc hạn chế quyền truy cập. Lỗi 404 này có thể được Webmaster cấu hình lại sao cho thân thiện với người dùng hơn.

Để tránh trường hợp người dùng tìm kiếm rơi vào trang báo lỗi 404, chỉ với một thông báo lỗi một cách khó chịu, các Webmaster nên tạo một trang báo lỗi 404 cá nhân hóa.

Cấu hình tùy biến trang báo lỗi 404

Để cấu hình trang báo lỗi 404, bạn có thể sử dụng các công cụ có sẵn của CMS như WordPress hay Joomla. Hoặc nếu không bạn có thể sử dụng .htaccess để tạo trang lỗi 404 tùy biến :
//PHP
ErrorDocument 404 /misc/404page.html
Hoặc đối với bạn nào dùng ASP.net thì cấu hình Web.config như sau:
<system.Webserver>
<httpErrors>
  <remove statusCode="404" subStatusCode="-1" />
  <error statusCode="404" prefixLanguageFilePath="" path="http://cunglamseo.com/404.htm" responseMode="Redirect" />
</httpErrors>
</system.Webserver>

Một trang báo lỗi 404 tùy biến phải có một số thông tin cần thiết như sau :


- Trang báo lỗi 404 tùy biến của bạn phải trình bày giống và tương đồng với các phần còn lại của Website, để người dùng chắc chắn trang lỗi 404 là một thành phần của Website;
- Giải thích lỗi xáy ra, nếu có thể thì đưa thêm chi tiết và lý do thường xảy ra lỗi (đánh nhầm, nội dung đã bị di chuyển, … ).
- Giải thích rõ ràng và minh bạch dể hiểu cho người dùng.
- Nếu Website có chức năng tìm kiếm thì hãy tích hợp hộp thoại tìm kiếm trong trang báo lỗi
- Hãy gợi ý liên kết tới trang chủ hay trang sơ đồ cấu trúc Website.
- Có thể liệt kê địa chỉ email để người dùng thông báo lỗi thế nhưng cũng đừng quá trong chờ vào người dùng sẽ bỏ thời gian để thông báo với bạn mà hãy tập trung tự sửa đổi trước.

Hoặc chính bạn đang xem trang lỗi 404 của websiteINCOMING SEARCH TERMS

  • lỗi 404
  • Loi 404 la gi?
  • Tùy biến trang lỗi 404