Chúng tôi hy vọng được chia sẻ bớt phần nào công việc Online của bạn.

Anchor text

Trong quá trình làm seo thì việc xây dựng liên kết (link building ) bằng các anchor text thường xuyên được nhắc tới. Vậy anchor text là gì?
Anchor text

Chúng ta cùng xem khái niệm, cách sử dụng cũng như tầm quan trọng của anchor text

Khái niệm về anchor text

Anchor text, link label, link text, or link title là những kí tự có thể nhìn thấy và những từ này là siêu liên kết (hyperlink) thể hiện khi liên kết tới các văn bản khác hoặc các vị trí khác nhau trên website.

Từ 1998, một vài trình duyệt web có khản năng thêm để hiển thị các siêu liên kết này trước khi nó được sử dụng.

Không phải tất cả liên kết (link) có anchor text bởi vì nó thể thể rõ ràng khi liên kết dẫn tới các các thứ mà được sử dụng trước đó. Anchor text thường dưới 60 kí tự. Khi siêu liên kết với anchor text hướng tới trang web hay website nào đó. Thì web đó sẽ được coi là có một backlink.

Cấu trúc của liên kết


<a href=”http://www.example.com” tittle=”Tittle Here” >Anchor Text Here</a>

Trong đó:
href: Link cần liên kết đến
tittle: Tiêu đề miêu tả
anchor Text: Từ hoặc cụm từ mô tả về link
Ví dụ:

<a href=”http://cunglamseo.com” tittle=”cung lam seo”>cùng làm seo</a>

Tham khảo

  1. Anchor text
  2. Anchor text

Thật dễ phải không bạn và nó cũng thật quan trọng. Như bạn biết đó thuật toán mới của google là penguin đánh giá rất cao những liên kết có giá trị, chất lượng cao. Trong các yếu tố xây dựng backlink chất lượng cao là Anchor text phải phù hợp.INCOMING SEARCH TERMS

  • Anchor text là gì?
  • Khái niệm Anchor text
  • Tầm quan trọng của Anchor text
  • Cách sử dụng Anchor text