Chúng tôi hy vọng được chia sẻ bớt phần nào công việc Online của bạn.

DoFollow là gì?

Việc xây dựng liên kết (link building) là rất quan trọng trong SEO Offpge nhưng liên kết của bạn là DoFollow hay NoFollow thì chúng ta cần xem kỹ trước khi quyết định đặt link của mình tại website đối tác.
DoFollow là gì?

Ta xem định nghĩa và các sử dụng Dofollow cũng như xem nó ảnh hưởng như thế nào tới liên kết của bạn nhé

DoFollow là gì?

DoFollow định nghĩa những link mà không bị thay đổi với thuộc tính “nofollow” hay nói cách khác là những link không có thuộc tính “nofollow”.

Dofollow là những siêu liên kết sẽ nói với bộ máy tìm kiếm rằng là một link uy tín và có giá trị tham khảo và ảnh hưởng đến yếu tố outbound link (liên kết ra phía ngoài) của website đó.

Cách sử dụng DoFollow

Để sử dụng thuộc tính DoFollow bạn có thể tạo một liên kết thuần HTML là:
//
//nội dung
//
<a href="http://cunglamseo.com/lam-seo.htm" title="lam seo" > làm seo </a>//
//nội dung
//
Hoặc bạn dùng thêm thuộc tính rel của thẻ liên kết (<a> để khẳng định liên kết này là DoFollow như sau:
//
//nội dung
//
<a href="http://cunglamseo.com/lam-seo.htm" rel="dofollow" title="lam seo" > làm seo </a>
//
//nội dung
//

DoFollow và NoFollow ảnh hướng tới xây dựng liên kết như thế nào?

Từ lúc đặc tính NoFollow và DoFollow được đưa ra thì việc xây dây dựng liên kết đã tạo ra giá trị khác hẳn nhau. Để tránh việc spam quá mức vào chức năng comment của các trang web bao gồm cả wiki, các trang web bookmark, mạng xã hội, blog của công ty và tư nhân đều bắt đầu đặt thuộc tính nofollow và chỉ thực sự đặt liên kết dofollow với những liên kết thực sự có độ uy tín và có giá trị cao.

Vì vậy có được liên kết DoFollow sẽ tạo ra một backlink có giá trị trong tối ưu hóa Offpage. Hơn nữa ,nó sẽ góp phần rất lớn việc xây dựng liên kết của website của bạn.

Việc kiểm tra xem website đối tác có DoFollow hay không bạn có thể dùng một Add-on của trình duyệt Firefox là tiện ích NoDoFollow để kiểm traINCOMING SEARCH TERMS

  • DoFollow là gì?
  • Cách sử dụng DoFollow
  • DoFollow la gi?
  • Ảnh hưởng của DoFollow tới website
  • Kiểm tra DoFollow
  • Kiem tra dofoloow