Chúng tôi hy vọng được chia sẻ bớt phần nào công việc Online của bạn.

Webmaster là gì?

Webmaster là một khái niệm khá chung bao quát tập hợp nhiều nghề hoặc chức năng khác nhau dành cho lĩnh vực website

Một cách khái quát thì Webmaster tạm dịch là quản trị Web, người chịu trách nhiệm một trang Web

Vai trò của Quản trị Web

Khái niệm quản trị Website là tên gọi chung người nào đó chịu trách nhiệm một trang Web cho mộ tập thể hay cơ quan hoặc tổ chức nào đó. Khái niệm quản trị bắt đầu từ khi ra đời Internet, tập hợp các chức năng của Word Wide Web. Tuy nhiên ngày nay công việc quản trị rất bao quát bởi từng nhiệm vụ có thể được đảm nhiệm bởi cả một ê kíp. Xét trên khía cạnh phát triển của kỹ thuật số thì đây là những trường hợp mà người ta cần phải liên lạc với quản trị Web :


- Một vấn đề bất thường trong việc hiển thị trang Web;
- Khi mà người ta muốn liên lạc với tổ chức đại diện cho Website, nhưng địa chỉ không tìm thấy trong phần nội dung.

Sau đó, tùy theo qui mô và tính phức tạp của từng tổ chức mà quản trị web có nhiều nhiệm vụ riêng biệt như sau :

- Thiết kế Web,
- Phát triển, lập trình trang,
- Chịu trách nhiệm biên tập nội dung,
- Hỗ trợ kỹ thuật,
- Quản trị mạng,
- Trưởng dự án Internet/Intranet

Ngoài ra Webmaster còn là người đảm nhiệm duy trì, cập nhật trang web. Vai trò người quản trị là đa nhiệm. Họ có thể đảm nhiệm tốt mảng lập trình cũng như là soạn thảo nội dung. Người quản trị cũng phải biết quảng bá và mang lại lượng truy cập của trang mà anh ta đảm nhiệm.

Ngày nay khi nhắc làm Webmaster thường mọi người hay nghĩ là làm SEO.INCOMING SEARCH TERMS

  • Webmaster là gì
  • Khái niệm webmaster